Arbeidsdeskundige ondersteuning

De arbeidsdeskundige is de spil in verschillende rollen binnen het werkveld  ‘mens, werk en inkomen’. De arbeidsdeskundige is in alle rollen een professional die daadwerkelijk (mee)werkt aan en toewerkt naar succesvolle re-integratie waarbij preventie niet wordt vergeten. Zie ook: WIA, Wet verbetering Poortwachter

De Arbeidsdeskundige kan worden ingezet in de volgende rollen:

Beoordelaar

De traditionele en meest bekende rol van de arbeidsdeskundige is die van beoordelaar. In deze rol geeft de arbeidsdeskundige een onafhankelijke beoordeling op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van mens, werk en inkomen. De beoordeling van een arbeidsdeskundige komt na de medische beoordeling door de bedrijfsartsarts, waarmee in teamverband samen wordt gewerkt. De bedrijfsarts beoordeelt de (medische) belastbaarheid van de cliënt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarna de mogelijkheden om te werken en van eventuele interventies om werken weer mogelijk te maken. Dit wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek genoemd.

 

 • Beoordelen van re-integratiemogelijkheden
 • Beoordelen van loonwaarde
 • Beoordelen van arbeidsongeschiktheid
 • Beoordelen van passende arbeid

 

Adviseur gericht op het individu

De arbeidsdeskundige kan ook de rol van adviseur aannemen. Hij geeft dan antwoord op een arbeidsdeskundige vraag van de werkgever en werknemer.

 • Adviseren over re-integratie en hervatting
 • Adviseren over aanpassingen/voorzieningen
 • Adviseren over arbeidsmogelijkheden (belasting en belastbaarheid)

 

Coach gericht op het individu

De arbeidsdeskundige kan ten slotte de rol van coach aannemen. Werknemers hebben soms immers behoefte aan meer dan alleen advies. De arbeidsdeskundige biedt dan ondersteuning aan de werknemer in de vorm van traject-/procesbegeleiding.

 • Coachen keuzebegeleiding
 • Coachen balans belasting/belastbaarheid
 • Coachen bij werkhervatting

Adviseur gericht op de organisatie

De arbeidsdeskundige heeft traditioneel primair een beoordelende en adviserende rol gericht op het individu. De laatste jaren is de arbeidsdeskundige echter steeds meer werkzaam als adviseur van organisaties. Ook werkgevers hebben immers behoefte aan arbeidskundige ondersteuning.

 • Adviseren over voorkomen van verzuim
 • Adviseren over optimaal herstellen
 • Adviseren over schadelastbeperking (de kosten van verzuim)
 • Adviseren over subsidiemogelijkheden
 • Adviseren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Coach gericht op de organisatie

Ook werkgevers hebben soms meer nodig dan alleen advies. De arbeidsdeskundige neemt dan de rol aan van coach, gericht op de organisatie. Het begeleiden en monitoren van de re-integratie-activiteiten speelt een belangrijke rol.

 • Trainen leidinggevenden
 • Coachen HR-afdeling en casemanager
 • Uitvoeren casemanagement (bij re-integratie)

 

U bent uitgenodigd wat de Arbeidsdeskundigen van aCote voor u en uw organisatie kunnen betekenen.