Loopbaanassessment

Kiest u voor leidinggeven of kiest u voor de inhoud van een staffunctie? Welke baan het beste bij u past, is typisch een vraag voor een Loopbaan Assessment. De vraag die hierbij centraal staat, is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien uw drijfveren, persoonlijkheid en competenties.

Bij een Loopbaan Assessment is bijna altijd sprake van een wens of noodzaak van functie te veranderen.  Doorgaans is er een gesprek dat een aantal weken voorafgaand aan het assessment plaatsvindt. Soms vindt eerst een ‘driegesprek’ plaats tussen de deelnemer, de organisatie en de loopbaanadviseur, waarbij de vraagstelling goed in kaart wordt gebracht.

Een Loopbaan Assessment heeft vaak een vrij open doelstelling maar het is ook verstandig om een duidelijke vraagstelling op te stellen. Als een medewerker geen commerciële affiniteit heeft, is het zinloos om hier in het assessment toch tijd aan te besteden. Het beste is om het assessment te focussen op een aantal richtingen (bijvoorbeeld leidinggevend, commercieel of inhoudelijk accent).

In het loopbaanonderzoek traject en de rapportage wordt gebruik gemaakt van het verhelderende Willen-Kunnen-Zijn-model. Het advies bevat altijd een duidelijke richting.