Ontwikkelassessment

Na een half jaar in zijn nieuwe functie, geeft een medewerker aan dat hij op zijn tenen loopt. Hoe kunnen we hem beter toerusten op zijn taak? Of: een van uw medewerkers gaat niet zo goed met klanten om, maar het is niet precies duidelijk wat hij verkeerd doet.

Bij een ontwikkelassessment hoeft er niet altijd sprake te zijn van een nieuwe functie, vaak genoeg vindt het plaats tegen het licht van de huidige functie. Altijd gaat het er om hoe iemand zich in de toekomst verder kan gaan ontwikkelen.

In geval van niet ideaal functioneren, kan het assessment onderzoeken waar het fout gaat. Om vervolgens concreet advies te geven voor verbeteringen. Een ontwikkelassessment is voor de organisatie een belangrijke investering, en voor de medewerker de zo gewenste nieuwe impuls voor verdere ontwikkeling. Het is vaak een startpunt waarop met coaching of een Individueel Trainings Programma kan worden voortgeborduurd.