Selectieassessment

U wilt weten of uw mogelijke medewerker geschikt is om een specifieke functie binnen uw organisatie te vervullen en/of hij of zij past binnen uw organisatiecultuur. Onze selectieassessments geven op een wetenschappelijk verantwoorde manier informatie over talenten, competenties en ambities van uw eventueel toekomstige medewerker. Dit wordt vergeleken met de functie-eisen, de vereiste competenties en de belangrijkste kenmerken van uw organisatie.

U krijgt op basis van ons onderzoek een evenwichtig advies over de geschiktheid van de kandidaat. Tevens geven wij advies over hoe u de ontwikkeling van de kandidaat het beste kunt faciliteren. U wilt immers zicht op de risico- en succesfactoren, zodat u weet waarvoor u kiest als u deze medewerker aanneemt. Uw medewerker krijgt hiermee zicht op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om ambities invulling te geven.

U heeft de keuze uit drie vormen van selectieassessment. Al onze assessmentrapporten zijn een goede voorspeller voor toekomstig gedrag. Hoe uitgebreider het assessment hoe hoger de voorspellende waarde voor succes!